Det er måske nok en lille løgn at jeg skriver "min fødeby Nyborg"

Oprindeligt er jeg faktisk født i Aarhus.

Min mor blev gravid med mig da hun var 17 år. Dengang i 1960 var det jo nok ikke helt godt at blive gravid i denne alder.

Så hun blev sendt til mødrehjælpen i Aarhus hvor hun boede og arbejdede til jeg blev født.

D. 16 juli 1961, kl. 2.10 om natten kom jeg til verden på fødselsanstalten Jylland i Aarhus.

Hun var ikke helt moden til at være mor, så efter 3 ugers tid kom mine bedsteforældre, Ingrid og Leif Larsen og hentede mig hjem til Nyborg, hvor jeg voksede op sammen med mine 2 mostre, Irene og Birthe. Dem betragter jeg så nok mere som søskende end som mostre.

 Jeg føler mig da også mere som fynbo end som jyde.

 At jeg så for 8 år siden flyttede til Jylland pga. arbejde er en helt anden historie.

 

Men tilbage til barndommen.

De første 7 år af min opvækst boede vi i Nyenstad nærmerer betegnet æblegade.

Derefter flyttede vi op i Mellemgade, hvor jeg tilbragte resten af min barndom.

 

 

Fødselsanstalten Jylland

Fødselsanstalten i Jylland i oktober 1910. 

 

Fødselsanstalten i Jylland blev indviet 9. oktober 1910. Der blev ikke lagt nogen grundsten, da man påbegyndte opførelsen, men til gengæld blev der indmuret en senere forsvundet sølvplade med denne indskrift:

 

"Dette Hus rejstes for Statens Midler til Fristed for hjemløse Fødende og deres spæde Børn og til Hjælp for enhver fødende Kvinde, som søger herhen. Anstalten indviedes 9de Oktober 1910 i Kong Frederik VIII's Regeringsaar af Justitsminister Fritz Bylow".

 

(Kilde: Marianne Ritzau: "Fødeselsanstalten i Jylland - debatten om oprettelsen" i Dit Århus. Festskrift til Gunner Rasmussen den 15. februar 1990, Købstadmuseet "Den gamle By", Skriftrække II, s. 213).

 

Fødselsanstaltens første leder blev Victor Albeck (1869-1933), der ved sin ansættelse i 1910 ikke blot blev byens fjerde overlæge, men også skulle blive den figur, som kom til at stå i spidsen for kampen for oprettelsen af et universitet i Århus.

 

I år 2000 blev bygningen indrettet til Det sundhedsvidenskabelige Bibliotek, og bygningen kom herefter til at bære navnet Victor Albeck-Bygningen.

 

Min historie fra barn til voksen "krydret" med billeder fra "fødebyen Nyborg"

Nede i hjørnet boede jeg de første 7 år af min barndom / Æblegade 5

 • Nyenstad kvarteret

 • Morfar og mig i vores have i haveforeningen Skovly

 • Mormor, Lady og lille mig

Mellemgade 29.

Jeg havde værelse oppe under taget.

 

Vi havde det man kalder "lokum" i gården, så det var et være renderi.

Midt i 70'erne fik vi så et rigtigt badeværelse. Det rene luksus...

 • Første skoledag 1969

 • Nørrevold Skole

Borgeskovskolen stod færdig i 1973, hvor en del af klasserne på Nørrevold Skole så flyttede ud på. Der gik vi resten af vores skoletid.

 

 • Min konfirmation 1976

 • Mig (sagde hunden), min mor og mormor

Min morfar var elektriker ved Kruse & Bech.

Kruse & Bech havde serviceaftalen med DSB, både togfærgehavnen og Knudshoved bilfærgehavn.

Min morfar servicerede kun DSB. Der var altid noget at lave. Allerede fra 7-8 års alderen var jeg tit med ham om aftenen og weekender når han havde vagten, Så jeg fik tidligt interressen for det tekniske, og det var så oplagt at jeg skulle følge i hans fodspor.

Det var meningen at jeg skulle have 10 klasse med også, men da vi havde sommerferie efter 9 klasse kom min morfar hjem og spurgte om jeg ville i lære som elektriker nu. Jeg måtte selv vælge om jeg ville i lære nu eller vente til efter 10 klasse.

Jeg sagde ja tak. 

Flyvevåbnet 1982

.

Efter at jeg blev udlært som elektriker, skulle jeg lige være soldat i 9 måneder.

Det blev flyvevåbnet.

Jeg havde min rekruttid på 2 måneder på Eskadrille 560 Skalstrup ved Roskilde.

 

(Rekrut Larsen.....3 række.....nr. 3 fra venstre)

 • Rekrut Larsen "i krig" (til venstre)

 • Middelgrundsfortet ude i Øresund, hvor jeg aftjente de sidste 7 måneder af min værnepligt

 • HAWK raket

Historie

1890-1894 blev Middelgrundsfortet opført som en del af Københavns befæstning.

1962 blev Middelgrundsfortet nedlagt som ”søfort”.

1969 blev der på Middelgrundsfortet placeret et HAWK raket batteri som blev fjernet igen i 1984.

1988 blev Middelgrundsfortet åbent for offentligheden.

2002 blev Middelgrundsfortet solgt af Statens Ejendomsselskab til Peter Bech, som har drevet hotel og restauration.

12. februar 2015 blev det offentliggjort at spejderne havde købt Middelgrundsfortet i Øresund med henblik på at omdanner det til Ungdomsøen – et originalt aktivitetslaboratorium skabt af og for børn og unge, hvor de gennem udfordrende aktiviteter og store oplevelser udvikler fællesskab, friluftsliv og samfundsansvar i øjenhøjde

24. marts 2015 blev Middelgrundsfonden der skal varetage ejerskabet af øen og den omfattende renovering stiftet.

1. april 2015 overtog Middelgrundsfonden formelt nøglerne til fortet og dermed også brugsretten.

Efter soldatertiden fik jeg hurtigt arbejde som elektriker, hvor jeg kørte rundt og servicerede de forskellige kunder.

Efter nogle år blandt de små kunder rundt omkring, kom jeg på industri, blandt andet var jeg en del år ansat som industrielektriker på Nyborg Plast (nu Trioplast).

 • Midt i 80'erne

 • I 1994 blev jeg ansat på Neoplex, som senerer skiftede navn til Mondi Packaging, hvor jeg var flexotrykker og kørte/betjente 6-8 farvede flexotrykmaskiner.

  Vi lavede fleksibel emballage til fødevarerindustrien.

Nyborg byråd 2005

 

Jeg har haft den oplevelse at sidde i Nyborg byråd + 3 udvalgsposter og en bestyrelsespost.

Samtidig med at jeg skulle passe mit arbejde på Mondi på 3 holdsskift.

Der var en del logistik med at få det til at passe med møder og arbejdstider.

Mondi Packaging lukkede og slukkede i 2008 og flyttede alle deres aktiviteter til deres andre virksomheder i udlandet.

I den forbindelse fik jeg andet arbejde og flyttede så til "jydeland".

Men det er en hel anden historie du må få en anden gang.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------